19 آذر 1402

مسول آموزش:

نام ونام خانوادگی : جمیله کهزادی

سمت: مسئول آموزش ضمن خدمت

مدرک تحصیلی : کارشناس آموزش

شماره تماس مستقیم: 07138733401

 

نام ونام خانوادگی سمت
محمدعلی امیدیان مربی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
روح انگیز رضایی مربی پرستاری
علی بیات خواه مربی واگیر و غیر واگیر
آمنه نصیری مربی مامائی
فاطمه رمضانی مسئول آموزش ضمن خدمت
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.