19 آذر 1402

مسئول واحد

 نام ونام خانوادگی : محمد  محمدرضازاده

سمت: مسول واحد حسابداری درآمد

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری_مهندسی تکنولوژی نرم افزار

شماره تماس مستقیم: 38724091

شماره داخلی 239

 

کارشناسان:

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

زرین تاج امیری

متصدی امور درآمد

255

سجاد روستا

متصدی امور درآمد

255

 

  • شرح وظایف:
  • مدیریت و کنترل واریز درآمد اختصاصی واحدهای تابعه به حساب متمرکز خزانه
  • نگهداری اطلاعات کسورات و بدهی واحدهای تابعه به دانشگاه درسامانه درآمد دانشگاه
  • تعامل با سازمانهای بیمه گر در خصوص وصول مطالبات وپیگیری کسورات مربوطه
  • ثبت اطلاعات درآمدی ستاد شبکه در سامانه حسابداری تعهدی
  • کنترل و نظارت برثبت های درآمدی واحدهای تابعه
  • مدیریت ونظارت برثبت اطلاعات در سامانه سجاد
  • نظارت بر فرآیند درآمدی مراکز تابعه به صورت دوره ای

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.