18 آذر 1402

مجموعه خدمات و فعالیت های حضوری و غیرالکترونیک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد

 

معاینات دهان و دندان و خدمات دندان پزشکی

انجام غربالگری نوزادان در بدو تولد

برگزاری کلاس های آموزشی (زنان باردار، دیابت و فشارخون)

خدمات مشاوره ای تغذیه، روان شناسی و ... در مراکز جامع سلامت

انجام معاینات پزشکی و غربالگری دانش آموزان

رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص مراکز درمانی و بهداشتی و مطب های خصوصی و کارخانجات صنایع غذایی

صدور کارت تندرستی و نظارت بر توزیع و نگهداری مواد غذایی

ارائه ی خدمات پزشک خانواده و انجام مراقبت های بهداشتی در کلیه مراکز و پایگا های سلامت

ارائه ی مراقبت های مادران باردار، کودکان، جوانان، میان سالان و سالمندان در کلیه مراکز و پایگاه های سلامت

انجام تست های پیش از ازدواج و برگزاری کلاس های آمادگی قبل از ازدواج

انجام آزمایش در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت

بازرسی از کارخانه جات تولید مواد غذایی

نمونه برداری از مواد غذایی تولید شده

پیگیری روند رفع نواقص فنی و بهداشتی کارخانجات مواد غذایی

شناسایی مراکز تولید کننده مواد غذایی غیر مجاز

پاسخ به استعلام های احداث ، بهره برداری و ... کارخانجات مواد غذایی و سایر صنایع

پیگیری ونظارت بر روند غنی سازی آرد در سطح شهرستان

رسیدگی به شکایات واصله از کارخانجات تحت پوشش

برخورد با متخلفین و تولید کنندگان مواد غذایی غیر مجاز

برگزاری جلسات آموزشی با مدیران و مسئولین فنی کارخانجات تحت پوشش

پیگیری صدور و تمدید پروانه های بهداشتی از طریق سامانه جامع مدیریت غذا

برگزاری جلسات آموزشی جهت متصدیان تزریقات و پانسمان ، منشی مطب ها ، دستیاران دندانپزشکان، بهداران تجربی و تبصره ۵ تحت عنوان کنترل عفونت و نحوه استریل کردن وسایل

برگزاری جلسات آموزشی جهت لیسانسه های مامایی

بازرسی دوره ای از بخش های درمانی و مطب ها و مراکز مشاوره رژیم درمانی

تهیه پمفلت های آموزشی و ارسال آن به مطب ها و دفاتر کار

آموزش موازین بهداشتی و ایمنی به کارگران

کنترل مهندسی از طریق شناسایی و اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور

انجام مراقبت های بهداشتی درمانی از طریق معاینات دوره ای با هدف تعیین وضع سلامت و تشخیص به موقع بیماری های شغلی

بازرسی از کارخانجات و کارگاهها با هدف تامین سلامت کارگران

اجرای برنامه های کنترلی عوامل زیان آور محیط کار از قبیل صدا ، روشنایی ، گرد و غبار ، ارگونومی ، مواد شیمیایی و غیره

تلاش جهت جذب و استقرار نیروهای بهداشت حرفه ای در کارخانجات

اجرای برنامه ی بهداشت کشاورزی با هدف تامین سلامت کارگران بخش های کشاورزی ، دامداری ، پرورش ماهی، گلخانه و باغات

تلاش جهت ارتقاء سلامت قالی بافان و بهسازی کارگاه های قالی بافی در روستاهای تابع (طرح بقا)

نظارت و بازرسی از کارگاه های تک واحدی

انجام معاینات کارگران و کارخانجات و کارگاه های تابع

انجام خدمات واکسیناسیون گروه های مختلف سنی