19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:

نام و نام خانوادگی: معصومه سروری

سمت: مسئول بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت خانواده

شماره تماس مستقیم:

 شماره داخلی:۲۰۴

 

نام و نام خانوادگی

 سمت

            شماره داخلی

زهرا عالیشوندی

        کارشناس بهداشت خانواده

212

ماه منظر مردانی

       کارشناس بهداشت خانواده

212

سمیه مقدم

کارشناس بهداشت خانواده

212

زهرا ربیعی

کارشناس بهداشت خانواده

212

سمانه قائدی

کارشناس بهداشت خانواده

212

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
شرح وظایف:

برنامه های جاری واحد بهداشت خانواده شامل موارد ذیل می باشد : 

 • کودکان ( گروه سنی زیر ۸ سال )
 •  تنظیم خانواده ( زنان همسر دار ۴۹-۱۰ سال )
 •  مراقبت مادارن ( زنان همسر دار متقاضی بارداری شدن )
 •   زنان ( زنان ۶۵-۲۰ سال )
 •   سالمندان ( بالای ۶۰ سال )

 

 • برنامه کودکان و نوزادان :
 • تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان ۰ تا ۸ سال
 • برنامه مراقبت های ادغام یافته نا خوشیهای اطفال
 • ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادارن شیرده شاغل
 • جمع بندی و انالیز آمارهای پایش مانا و کودک سالم در سطح شهرستان
 • جمع بندی آمار مرگ و میر نوزادان و تشکیل کمیته بر اساس ضرورت
 • جمع بندی آمار مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه و بررسی در کمیته مرگ و میر
 • پایش بیمارستان دوستدار کودک

 

 • برنامه تنظیم خانواده :
 • افزایش جلب مشارکت مردمی در برنامه های تنظیم خانواده
 • برگزاری کلاسهای مشاوره قبل و بعد از ازدواج
 • تامین و تجهیز کلیه مراکز و خانه های بهداشت در زمینه وسایل پیشگیری از بارداری
 • اطلاع رسانی در زمینه کلیه روشهای پیشگری از باردار یاز جمله تی ال و وازکتومی
 • برگزاری دوره های تخصصی در زمینه جمعیت و تنظیم خانواده جهت پرسنل درگیر
 
 
 • برنامه مادران :
 • برگزاری دوره های تخصصی در زمینه مراقبت های پیش ، حین و پس از بارداری جهت پرسنل درگیر
 • بالا بردن شاخص مراقبتهای پیش از بارداری
 • تحت پوشش قرار دادن کلیه زنان باردار
 • تامین مکملهای مورد نیاز این گروه
 • افزایش آگاهی زنان باردار در زمینه زایمان ایمن و کاهش موارد زایمان در منزل
 • نظارت برکمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرسنل
 • نظارت بر مراکز تسهیلات زایمانی و آموزش پرسنل درگیر و تجهیز این مراکز
 • تجهیز کلیه مراکز بهداشتی درمانی به وسایل مورد نیاز زایمان اورژانس

 

 • برنامه زنان :
 • افزایش آگاهی پرسنل درگیر در زمینه برنامه اجرایی زنان
 • انجام غربالگری سرطانهای شایع زنان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی و ارجاع موارد نیازمند به کلینیک
 • ارجاع موارد مشکوک سرطان رحم و پستان به ترتیب به پاتولوژیست و رادیولوژیست
 • گرامیداشت روز زن و دعوت به همکاری سازمانهای مرتبط با برنامه زنان در سطح شهرستان
 • جمع آوری و آنالیز آمارهای مربوط به صورت فصلی و ارسال به استان

 

 

 • برنامه سالمندان :
 • آموزش کلیه پرسنل درگیر در برنامه سالمندان در زمینه شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی
 • تحت پوشش در آوردن کلیه افراد بالای ۶۰ سال و انجام کلیه مراقبتهای مورد نیاز این گروه
 • آموزش گروه سنی بالای ۶۰ سال در کلیه مراکز و خانه های بهداشت در زمینه شیوه زمدگی سالم
 • بزرگداشت روز جهانی سالمند و همکاری سازمانهای برون بخشی مرتبط با برنامه