19 آذر 1402

مسئول واحد

 نام و نام خانوادگی : منصوره نوروزپور

سمت: کارشناس تغذیه

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره تماس مستقیم: 07138724092

شماره داخلی : 216

 

 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های ابلاغی از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • برنامه های حمایتی کودکان و مادران باردار و شیرده با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و مشارکت خیرین
 • برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان(برنامه ایران اکو و کوچ)
 • برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید(برنامه IDD)
 • برنامه تغذیه و سلامت جوانان(دانشجویان) و طلاب حوزه علمیه
 • برنامه بهبود تغذیه در تحول سلامت و سامانه سیب
 • برنامه بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایر
 • برنامه سلامت کارکنان و بنگاه های اقتصادی
 • برنامه مدیریت تغذیه در بلایا و فوریت ها
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های بهبود تغذیه در مناسبت ها و کمپین های کشوری
 • برگزاری جلسات آموزشی گروهی(حضور و غیرحضوری) بر اساس اولویت های موجود
 • نظارت بر عملکرد اعضای تیم سلامت در سطح یک و دو خدمت
 •  

قوانین و دستورالعمل ها:

 • بسته جامع خدمات تغذیه در برنامه تحول سلامت
 • دستورعمل اجرایی برنامه کشوری پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید (IDD)
 • راهنمای مراقبت از کودکان زیر 5 سال، ویژه اعضای تیم سلامت
 • راهنمای کنترل وزن کودکان زیر 5 سال، ویژه اعضای تیم سلامت
 • راهنمای مراقبت و کنترل وزن کودکان و نوجوانان(18 – 5سال) در سیستم بهداشتی کشو
 • دستورعمل دستاوردمشاوره تغذیه
 • دستورعمل آموزش کارشناس تغذیه
 • دستورعمل پایش و نظارت کارشناس تغذیه
 • دستورعمل اجرای برنامه حمایتی گروه های آسیب پذیر
 • دستورعمل طرح ادغام مراقبت های تغذیه ای در برنامه مدیریت بیماری سل
 • شیوه نامه اجرایی بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت
 • سند اجرایی برنامه تغذیه سالم در محیط کار
 • دستورعمل پایگاه تغذیه سالم
 • دستورعمل مکمل یاری آهن و ویتامین د در مدارس
 • دستورعمل اجرای برنامه مدیریت تغذیه در بلایا
 • چک لیست ارزیابی عملکرد مراقبین سلامت و بهورزان
 • چک لیست ارزیابی عملکرد کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سلامت
 • چک لیست ارزیابی عملکرد کارشناس تغذیه حوزه ی ستادی شبکه بهداشت
 • دستورعمل گزارش گیری شاخص های بهبود تغذیه از سامانه سیب
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.