19 آذر 1402

ساعات کار شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد و واحدهای تابع

 

واحد ساعات کار
ستاد مرکزی شبکه بهداشت از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00  - 13:00
مراکز خدمات جامع سلامت شهری از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:30 - 14
مراکز خدمات جامع سلامت روستایی از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:30 - 14
مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شبانه روزی (میمند) بصورت شبانه روزی
پایگاه و خانه های بهداشت از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:30 - 14
مرکز اورژانس 115 شهرستان بصورت شبانه روزی
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.