19 آذر 1402

رسیدگی به شکایات ارباب رجوع

 

مسئول رسیدگی به شکایات : سرکار خانم مینا همراهی

شماره تماس: 07138724091 - 07138724092 - 07138724093

داخلی: 235

 

مراجعین گرامی شما می توانید جهت ارائه هرگونه پیشنهاد ، انتقاد و یا شکایت به یکی از طرق زیر با مسئولین مربوطه ارتباط حاصل فرمائید.

سایت شبکه: firoozabad.sums.ac.ir  از منو راهنمای مراجعین، بخش فرم ها و فرایند های مورد نیاز، فرم شکایات

مراجعه حضوری :  مراجعه به دفتررسیدگی به شکایات ( خانم مینا همراهی) در ساعات اداری .

مکاتبه ای : شما میتوانید مراتب را با ذکر نام و شماره تماس ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ ) در فرم های موجود در طبقات ثبت نموده و در صندوق رسیدگی به شکایات مربوطه بیندازید.

قابل ذکر است که موضوعات مطرح شده توسط مراجعین محترم ، در اولین فرصت در کمیته رسیدگی به شکایات مطرح و برحسب موضوع در اسرع وقت رسیدگی شده و پاسخ داده خواهد شد.