19 آذر 1402

مسئول واحد

 نام ونام خانوادگی : فاطمه سلامیان

سمت: مسوول واحد آموزش سلامت

مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت

شماره تماس مستقیم: 07138724093

شماره داخلی : 214

 

شرح وظایف:

اجرای برنامه آموزش مبتنی بر شواهد، تلاش در جهت توسعه کمی و کیفی جلسات آموزشی در خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت، خودمراقبتی فردی و آموزش سفیران سلامت، ارتقای دانش کارشناسان ناظر،مراقبان سلامت و بهورزان،
اجرا و ارزیابی برنامه هفته سلامت سال به عنوان بزرگترین کمپین سلامت هرسال، توسعه و ترویج خودمراقبتی در جوانان و سفیران سلامت دانشجو

تلفن تماس: 214

ترویج و توسعه خودمراقبتی سازمانی در سازمان های دولتی، غیردولتی و مدارس، ترویج و توسعه خودمراقبتی اجتماعی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، توسعه محیط های ارتقا دهنده سلامت در حوزه های علمیه، نیازسنجی سلامت در خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری، آموزش جامع سلامت در مدارس و توسعه سفیران سلامت دانش آموز، ارتقای دانش سلامت معلمان و مربیان آموزش و پرورش، تولید محتوا جهت انعکاس در رسانه های جمعی، پیگیری مناسبت های سلامت

قوانین و دستورالعمل ها:

جزوه آموزشی must know

دستورالعمل برنامه ارزشیابی ساختاری

برنامه ارزشیابی ساختاری

برنامه ارزشیابی مبتنی بر شواهد

برنامه توسعه مهارت های آموزشی

برنامه خودمراقبتی

برنامه نظارت شهرستان ها

برنامه نیازسنجی مبتنی برشواهد 

نرم افزار نیازسنجی سال ۱۴۰۰ 

همکاران عزیز جهت دانلود این فایل، لازم است از مرورگر firefox استفاده نمایید. 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.