19 آذر 1402

شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد
آدرس : فیروزآباد - خیابان شهید سردار مقدسی - ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان
کدپستی :۷۴۷۱۷۸۳۱۳۳ 
 
 
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید اکبری
آدرس: خیابان معلم . جنب فروشگاه کارکنان شبکه بهداشت . مرکز خدمات جامع سلامت شهید اکبری
 
 
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی میمند
آدرس: میمند. خیابان گلستان، مرکز بهداشتی درمانی امام رضا (ع)، مرکز خدمات جامع سلامت میمند
 
 
مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید جهانی
آدرس : زمین شهری فاز ۱ ، بولوار شهید دشتی .جنب آزمایشگاه مرکزی،  مرکز خدمات جامع سلامت شهید جهانی
 
 
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی احمدآباد
آدرس:روستای احمدآباد، مرکز بهداشتی درمانی شهید نادر اسلامی
 
 
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جوکان
آدرس: جوکان، جنب مخابرات مرکز بهداشتی درمانی جوکان
 
 
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دادنجان
آدرس : روستای دادنجان، مرکز بهداشتی درمانی دادنجان 
 
 
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بایگان
آدرس: روستای بایگان، مرکز خدمات جامع سلامت
 
 
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جایدشت
آدرس : روستای جایدشت، خیابان شهدای گمنام، مرکز خدمات جامع سلامت جایدشت
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.