19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:

نام و نام خانوادگی: سلطانعلی هوشیار

سمت: مسول بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط

شماره تماس مستقیم: ۳۸۷۲۴۰۹۴

 شماره داخلی:۲۰۳

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
علی یار ترابی کارشناس بهداشت محیط 203
رضا دهرمی نیا کارشناس بهداشت محیط 203
فاطمه احمدی کارشناس بهداشت محیط 203
 
 
 
شرح وظایف:
 • کنترل بهداشت محیط مراکز تهیه ، توزیع وفروش مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول
 • بهداشت آب و فاضلاب
 • بهداشت هوا
 • کنترل بهداشت محیط بیمارستان ، مراکز بهداشتی درمانی ،‌خانه های بهداشت و مطبها اعم از دولتی و خصوصی
 •  نظارت و مبارزه با حشرات و جوندگان
 •  کنترل و نظارت بر سموم و مواد شیمیایی مصرفی در اماکن عمومی
 •  عملیات بهداشت محیط روستا
 •  فعالیت‌های آموزشی در زمینه مسایل مختلف بهداشت محیط
 •  اجرای طرح تفویض اختیار اجرایی به سطوح محیطی
 • انجام بهسازی محیط در شرایط اپیدمی بیماریهای عفونی روده‌ای و نظارت بر اجرا
 •  تعیین و اولویت بندی نیازهای بهداشت محیط و پیگیری در تامین مواد و تجهیزات
 •  پیگیری امور در شورای سلامت و اتخاذ تصمیم مناسب
 •  پیگیری در برنامه جلب همکاریهای بین بخشی و مشارکت مردمی
 •  مشوق‌های ایجاد ابتکار و خلاقیت در کارها و پشتکار
 •  نظارت و ارزیابی مستمر بر فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی و مراکز بهداشت شهرستانها
 •  سرپرستی و راهبری برنامه‌های استانی و شهرستانی
 •  تهیه و تدوین طرح‌های تحقیقاتی در قالب کمیته‌های عملی
 •  برگزاری جلسات شورای سلامت روستا، بخش و شهرستان؛
 •  تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط
 •  بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛
 •  نظارت بر جمع آوری و دفع بهداشتی زباله های خانگی , صنعتی و تجاری و بیمارستانی
 •  برنامه ریزی و اقدام در جهت کاهش مصرف دخانیات .
 •  نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع بهداشتی زباله ، فضولات حیوانی وفاضلاب منازل .
 •  رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه مسائل و مشکلات بهداشتی از قبیل دفع غیر بهداشتی فاضلاب ، زباله، فضولات حیوانی ، خرید مواد غذایی تقلبی مشکوک به فساد و غیره
 • اجرای پروژه شهر سالم با تاکید بر توصیه های سازمان جهانی بهداشت .
 •  اجرای پروژه روستای سالم با تاکید بر بهسازی محیط روستا ، بهسازی منابع آب آشامیدنی ، احداث و بهسازی مستراحهای بهداشتی و اجرای روشهای جمع آوری و دفع بهداشتی زباله