19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:

نام ونام خانوادگی : علیرضا فیروزی

سمت: مسئول حراست شبکه بهداشت ودرمان فیروزآباد و بیمارستان قائم (عج)

مدرک تحصیلی : کارشناس حراست

شماره تماس مستقیم: ۳۸۷۲۵۰۱۱

شماره داخلی : ۲۳۱

 

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

مصطفی زرینی

کارشناس حراست

۲۳۶

 
 
شرح وظایف:
  •  اطلاع رسانی به موقع از وضعیت سیستم به مراجع ذیصلاح

  • حفاظت از اماکن ، تأسیسات و تجهیزات

  •  حفاظت از اسناد  

  •  حفاظت از کارکنان  

  •  انجام مأموریت های محوله

  • احقاق حقوق کارکنان : از نظر علم مدیریت ، سازمانی می تواند موفق و پویا و پیش رو با شد که کارکنانی با انگیزه و راضی داشته باشد 
  • احقاق حقوق ارباب رجوع : یکی از دلایل تأسیس ادارات و سازمانها وارگانها ، ارائه خدمات به مردم می باشد و از طرف دیگر توجه و دقت در رضایت مندی ارباب رجوع .