19 آذر 1402

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی احمدآباد

کل جمعیت تحت پوشش: ۷۰۴۲

جمعیت تحت پوشش به تفکیک مرد: ۳۵۴۷

جمعیت تحت پوشش به تفکیک زن :۳۴۹۵

 

ردیف  

نوع مرکز تحت پوشش

نام مرکز تحت پوشش

۱

خانه بهداشت

آتشکده

۲

خانه بهداشت

احمدآباد

۳

خانه بهداشت

اسلام آباد

۴

خانه بهداشت

جهادآباد

۵

خانه بهداشت

ده برم

۶

خانه بهداشت

کمال آباد

۷

خانه بهداشت

گیلک

۸

خانه بهداشت

موشکان

۹

خانه بهداشت

نودران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول مرکز : جناب آقای هوشنگ حسن پور کلیسیانی

آدرس:روستای احمدآباد، مرکز بهداشتی درمانی شهید نادر اسلامی

شماره تماس :۰۷۱۳۸۷۴۷۶۲۴

 

-------------------------------------------------------------------

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جوکان

کل جمعیت تحت پوشش: ۵۷۰۷

جمعیت تحت پوشش به تفکیک مرد: ۲۸۴۲

جمعیت تحت پوشش به تفکیک زن :۲۸۶۵

 

ردیف  

نوع مرکز تحت پوشش

نام مرکز تحت پوشش

۱

خانه بهداشت

جوکان

۲

خانه بهداشت

اسماعیل آباد

۳

خانه بهداشت

باوریان

۴

خانه بهداشت

بنه خفرک

۵

خانه بهداشت

بیروکان

۶

خانه بهداشت

حنیفقان

۷

خانه بهداشت

دارنجان لر

۸

خانه بهداشت

زنجیران

۹

خانه بهداشت

مرادآباد

۱۰

خانه بهداشت

مهکویه سفلی

۱۱

خانه بهداشت

وحدت آباد

۹

خانه بهداشت عشایری

دستبنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسئول مرکز: آقای نوروزی

آدرس: جوکان، جنب مخابرات مرکز بهداشتی درمانی جوکان

شماره تماس: ۰۷۱۳۸۷۷۷۰۲۷
 
 

 -------------------------------------------------------------------

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دادنجان

کل جمعیت تحت پوشش: ۱۷۶۱

جمعیت تحت پوشش به تفکیک مرد: ۸۷۶

جمعیت تحت پوشش به تفکیک زن :۸۸۵

 

ردیف  

نوع مرکز تحت پوشش

نام مرکز تحت پوشش

۱

خانه بهداشت

دادنجان

۲

خانه بهداشت

چنارسوخته

۳

خانه بهداشت

مورجان

۴

خانه بهداشت

میگلی

 

 

 

 

 

 
 مسئول مرکز : خانم مژگان علی یاری
آدرس : روستای دادنجان، مرکز بهداشتی درمانی دادنجان 
شماره تلفن تماس: ۰۷۱۵۸۱۵۸۳۳۲
 
-------------------------------------------------------------------
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بایگان

کل جمعیت تحت پوشش: ۳۲۹۳

جمعیت تحت پوشش به تفکیک مرد: ۱۶۲۴

جمعیت تحت پوشش به تفکیک زن :۱۶۶۹

 

ردیف  

نوع مرکز تحت پوشش

نام مرکز تحت پوشش

۱

خانه بهداشت

بایگان

۲

خانه بهداشت

مورچ شهرک

 

 

 

 

 

مسئول مرکز : سرکار خانم گورکانی

آدرس: روستای بایگان، مرکز خدمات جامع سلامت

شماره تماس : ۰۷۱۳۸۷۴۰۷۵۱

 

-------------------------------------------------------------------

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جایدشت
 

کل جمعیت تحت پوشش: ۱۱۹۳۱

جمعیت تحت پوشش به تفکیک مرد: ۶۰۸۰

جمعیت تحت پوشش به تفکیک زن :۵۸۵۱

 

ردیف  

نوع مرکز تحت پوشش

نام مرکز تحت پوشش

۱

پایگاه سلامت روستایی

جایدشت

۲

خانه بهداشت

آبدوزیه

۳

خانه بهداشت

بابانجم

۴

خانه بهداشت

جایدشت

۵

خانه بهداشت

دهویه

۶

خانه بهداشت

عباس آباد

۷

خانه بهداشت

روزبدان

۸

خانه بهداشت

شهرک دستغیب

۹

خانه بهداشت

رودبال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسئول مرکز : سرکار خانم گوهری مطلق
آدرس : روستای جایدشت، خیابان شهدای گمنام، مرکز خدمات جامع سلامت جایدشت
شماره تماس : ۰۷۱۳۸۷۴۳۳۰۰
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.