19 آذر 1402

مسئول واحد

 نام ونام خانوادگی : زینت ریحانی

سمت: کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس

مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت عمومی

شماره تماس مستقیم: 09364293113

شماره داخلی : 211

 

کارشناسان:

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

صدیقه امیر سالاری

کارشناس سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس

211

 

شرح وظایف:

  • نظارت از کلیه مراکز محیطی تحت پوشش، ارائه پسخوراند و پیگیری مشکلات بهداشتی مدرسه
  • بررسی وجمع بندی آمارها (معاینات دانش آموزی، پدیکلوز، واکسیناسیون، معاینات دانش آموزان عشایر، آموزش سلامت در مدارس، مدارس مروج سلامت (
  • تدوین برنامه عملیاتی و پیگیری فعالیتهای مربوطه بر اساس جدول گانت
  • شرکت در جلسات کمیته های فنی و تخصصی مرتبط  با برنامه و پیگیری مصوبات
  • همکاری و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی حضوری و غیر حضوری و پاسخگویی به شهرستان ها
  •  
لیست اخبار صفحه :1