19 آذر 1402

مسئول واحد

 نام ونام خانوادگی : سجاد روستا

سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی

شماره تماس مستقیم: 38724092

شماره داخلی : 255

 

شرح وظایف:

۱. تعیین اهداف کلی واحد روابط عمومی بر اساس نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای بررسی شده در پایان هر سال
جهت عملیاتی نمودن آن در سال آینده

۲. ارسال اخباربروز به روابط عمومی از طریق اتوماسیون

۳. بررسی ونظارت محتوا در امر آموزش سلامت از طریق فیلم ، پوستر ، بروشور ، شرکت در سمینارها و ...

۴. بروز نگهداری سایت بیمارستان از طریق درج اخبار ، اطلاعیه های جدید و ...

۵. جمع آوری مقاله ها و مطالب علمی ، تصاویر ، پیشنهادات و انتقادات ارزنده برای نگارش و انتشار آن در نشریه سیب

۶. ارسال مطالب اختصاصی مربوط به لینک"آیا می دانید که" به واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۷. همکاری با واحد صدا و سیما پس از کسب مجوز از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۸. شرکت در جلسات مجمع مدیران روابط عمومی

۹. مشارکت ، راه اندازی و مدیریت نمایشگاه های سالانه / دائمی در داخل یا خارج بیمارستان

۱۰. پوشش خبری و مشارکت در برنامه های سلامت و فرهنگی بر اساس تقویم سالانه

۱۱. بررسی نظر سنجی کارکنان و مراجعین در شناسایی مشکلات و حل آن با همکاری مدیریت و واحدهای مربوطه

۱۲. تهیه گزارش های تحلیلی و ارایه آن به واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

قوانین و دستورالعمل ها: همه بندهای فوق می بایست با هماهنگی ریاست محترم شبکه صورت گیرد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.