19 آذر 1402

مسئول و کارشناسان:
 

نام ونام خانوادگی : غلام علی جاویدان

سمت: سرپرست اورژانس 115

مدرک تحصیلی : کارشناسی فوریت های پزشکی

 

نام  نام خانوادگی  پست سازمانی مدرک تحصیلی
معصومه خبازی مسئول مرکز پیام اپراتور تلفن کارشناسی
الهام بیاتی فرد اپراتور تلفن کارشناسی
الهه ترابی کازرونی اپراتور تلفن کارشناسی
سوده جعفری اپراتور تلفن کارشناسی
سحر گرامی  اپراتور تلفن کارشناسی
زهرا رضایی اپراتور تلفن کارشناسی
شکوفه  کاظمی  اپراتور تلفن کارشناسی
فائزه جوکار اپراتور تلفن کارشناسی
سحر مروت اپراتور تلفن کارشناسی
فرحناز غلام زاده 800  تکنسین بانوان کاردانی
فریده سلطانی 800  تکنسین بانوان کاردانی
زهرا فروتن پور اپراتور تلفن کارشناسی

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.