19 آذر 1402

مسئول و پرسنل:

نام ونام خانوادگی : سهراب حیدری

سمت: مسئول حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس مستقیم: ۳۸۷۲۳۳۱۳

شماره داخلی :۲۵۶

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

علی اصغر مرادی

رسیدگی به اسناد

۲۵۷

شهرام رنجبر

حسابدار

۲۶۰

سلمان زارع

رابط حقوق و دستمزد

۲۵۹

رضا خبازی

مسئول حقوق و دستمزد

۲۶۰

شاپور عزیزی

بایگان حسابداری

 

زرین تاج امیری

مسئول بیمه و آمار

۲۵۵

فاطمه نجفی

امین اموال

۲۵۳

محمد محمد رضا زاده

مسئول درآمد

۲۵۵

خدایار قربانی

مسئول انبار

۲۵۴

عسکر گورکانی

انبار دار

۲۵۴

 
 
 
شرح وظایف:
 • تقسیم کار بین حسابداران .

 •  کنترل دفاتر حسابداری مانند صدور برگه ، روزنامه کل ، دفاتر معین .

 • تشخیص و طبقه بندی اعتبارات ، نظارت در ثبت و نگهداری اعتبارات برابر موازین و مقررات مالی و اعتبارات مصوبه ، مقایسه های ارسالی و اعتبارات حواله شده از مرکز و تامین اعتبار هزینه های جاری شهرستان .

 • امضاء چک ها و انطباق ته چک با موجودی دفاتر بانکی و اسناد مثبته و برگه های محاسباتی .

 • بررسی صورتحساب اموال شهرستان و مطابقت آنها با آئین نامه های اموال .

 • اهتمام لازم در واریز حسابهای قطعی و تنظیم صحیح حساب به موقع و ارسال یک نسخه از صورت حساب ماهیانه به امور مالی استان .

 •  کنترل و امضاء لیست و اسناد هزینه ، محاسبه پرداختها و صدور و نگهداری برگه های محاسباتی با رعایت مقررات مالی .

 •  نظارت بر کار حسابداران .

 • تهیه و تنظیم صورت دیون و تعهدات مربوط به مطالبات کارکنان .

 • نظارت بر عملکرد واحد در آمد.

 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .

 •  
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.