19 آذر 1402

  • 1402/08/24
  • - تعداد بازدید: 37
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد

بازدید نظارتی از مخازن آب آشامیدنی روستاها

کارشناس بهداشت محیط مرکزخدمات جامع سلامت دادنجان به صورت ویژه از تمامی منابع و مخازن آب و شبکه های توزیع تحت پوشش مرکز  روستایی دادنجان طبق چک لیست بازدید و نمونه برداری میکروبی و کلرسنجی را انجام داد.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد، سلطانعلی هوشیار کارشناس مسئول بهداست محیط با تاکید براهمیت بهداشت آب در سلامت و زندگی مردم اظهار کرد: کارشناسان در این بازدیدها به بررسی و ارزیابی وضعیت سامانه های آبرسانی روستاها پرداختند.


وی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت نظارت هرچه بیشتر برمنابع و مخازن آب آشامیدنی توسط کارشناسان بهداشت محیط با توجه به لزوم پیشگیری از شیوع بیماری های منتقله از آب گفت: در این بازدید ها و نظارت ها که با هدف بهبود و کیفیت آب آشامیدنی انجام می شود، عملکرد فرایند گندزدایی آب، کلرسنجی های مستمر، وضعیت بهسازی منابع و مخازن و مسیر شبکه توزیع و نمونه برداری و ارزیابی و تطبیق آن ها با استاندارد های بهداشتی مورد پایش قرار می گیرد.

  • گروه خبری : اخبار,اخبار واحدها
  • کد خبری : 90217
کلیدواژه

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید