19 آذر 1402

پایگاه سلامت شهری امام حسن (ع)

مسئول مرکز: سرکار خانم خدیجه عشقی

آدرس : خیابان امام حسن (ع) - روبروی مدرسه الزهرا

شماره تماس : 07138728816

 

پایگاه سلامت شهری ولیعصر (عج)

مسئول مرکز: سرکار خانم فریده آژگان

آدرس : بلوار پاسداران - کوچه 9

شماره تماس : 07138729180

 

پایگاه سلامت شهری امام حسین (ع)

مسئول مرکز: سرکار خانم رقیه روستا

آدرس : زمین شهری فاز 3 - جنب درمانگاه تامین اجتماعی

شماره تماس : 

 

پایگاه سلامت روستایی جایدشت

مسئول مرکز: سرکار خانم رقیه قربانی

آدرس : جایدشت - روبروی دبیرستان کوثر - کوچه شهید کشاورز

شماره تماس : 07138744218

 

پایگاه سلامت شهری ولیعصر (عج) میمند

مسئول مرکز: سرکار خانم حمیده نگهبان

آدرس : میمند - خیابان شهید بهشتی - کوچه شفا

شماره تماس : 07138774789

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.