واحد تلفنخانه:

 

 

اهم شرح وظایف  : 

 

1-       برقراري ارتباط تلفنی (داخلي و خارجي )كاركنان.

2-       مراقبت در طرز كار دستگاه مركزي تلفن و صفحه كليد و تنظيف و سرويس وسايل و ادوات مربوطه .

3-       رعايت ادب و نزاكت و خونسردي در مكالمات تلفني.

4-       عندالزوم انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق . 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 16:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ