واحد روابط عمومی:

 

اهم شرح وظایف  :

 

1-        اخذ نظريات، پيشنهادات و انتقادات و انتقال آن به مديريت .

2-         انعكاس خدمت انجام شده توسط سازمان به مردم .

3-         شركت در مراسمهاي فرهنگي و مذهبي .

4-        برگزاري مراسمهاي  مذهبي ، فرهنگي ، اداري.

5-        تهيه تراكت و پلاكارد به مناسبتهاي مختلف.

6-         تهيه بيلان كار واحد هاي مختلف و ارائه به مردم .

7-         همكاري و هماهنگي بين بخشي با ادارات مختلف .

8-         رسانيدن نقطه نظرات مردم به مسئولين.

9-         انعكاس اخبار و اطلاعيه ها به رسانه هاي جمعي.

10-      جلب مشاركتهاي مردمي با تشكيل جلسات مردمي و خيرين .

11-    انجام سايرامورمربوطه طبق نظرمقام مافوق.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 16:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ