واحد امور مالی:

 

 

اهم شرح وظایف  :

 

1-       تقسيم كار بين حسابداران .

2-       كنترل دفاتر حسابداري مانند صدور برگه ، روزنامه كل ، دفاتر معين .

3-    تشخيص و طبقه بندي اعتبارات ، نظارت در ثبت و نگهداري اعتبارات برابر موازين و مقررات مالي و اعتبارات مصوبه ، مقايسه هاي ارسالي و اعتبارات حواله شده از مركز و تامين اعتبار هزينه هاي جاري شهرستان .

4-       امضاء چك ها و انطباق ته چك با موجودي دفاتر بانكي و اسناد مثبته و برگه هاي محاسباتي .

5-       بررسي صورتحساب اموال شهرستان و مطابقت آنها با آئين نامه هاي اموال .

6-    اهتمام لازم در واريز حسابهاي قطعي و تنظيم صحيح حساب به موقع و ارسال يك نسخه از صورت حساب ماهيانه به امور مالي استان .

7-       كنترل و امضاء ليست و اسناد هزينه ، محاسبه پرداختها و صدور و نگهداري برگه هاي محاسباتي با رعايت مقررات مالي .

8-       نظارت بر كار حسابداران .

9-       تهيه و تنظيم صورت ديون و تعهدات مربوط به مطالبات كاركنان .

10-       نظارت بر عملكرد واحد در آمد.

11-      انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 16:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ