واحد رايانه

 

اهم شرح وظایف: 

 

 •     تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه
 •     اجرای طرح شبکه ای کردن کامپیوترها
 •     انجام مراحل کارشناسی خرید ،تعمیر وبروز درآوری تجهیزات IT
 •    نظارت برنرم افزارهای انبارتدارکات،انبار دارویی،آزمایشگاه، پذیرش 
 •    رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای شبکه .
 •    تأیید درخواست خرید تجهیزات کامپیوتری واحدها .
 •    تهیه لیست خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری .
 •    تأیید پیش فاکتور قطعات کامپیوتری .
 •    مسئول وب سایت شبکه بهداشت ودرمان .
 •     به روزرساني ودرج اخبار در وب سايت شبكه.
 •     امور مربوط به اتوماسيون اداري شبكه 
 •     شرکت در جلسات رابطین IT

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 16:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ