اداره درآمد

 

اهداف و عملکرد

امروز هيچ سازمان را نمي توان  يافت كه رمز موفقيت خود را در ارتقاي كيفيت و بهره وري نداند و همواره مديران در تلاش هستند به راه هاي ممكن قابليت موجود در سيستم خود را افزايش دهند بعبارت ديگر در تلاش هستند با هزينه كمتر برنامه هاي بيشتري را اجرا نمايند .

بهره وري عبارت است از بدست آوردن حداكثر سود ممكن با بكارگيري و استفاده بهينه از منابع موجود در سيستم .

بهبود و ارتقاي بهره وري مستلزم كوشش و تلاش برنامه ريزي شده همه جانبه از سوي مسئولين ذيربط است كه خود نيازمند شرايط كار ، تغيير در روش ها، افزايش انگيزه در كاركنان ، اصلاح دستورالعمل ها و قوانين و بخشنامه ها مي باشد.

هركس مي تواند با تفكر ،ابداع و نوآوري در كار ،فعاليت و زندگي خود تغيير مثبت و سازنده ايجاد نمايد.

با يك نگاه نو به مديريت به عنوان يك علم و با الهام از تجربيات گذشته و اعتقاد كامل به مديريت مشاركتي و اصول بهره وري و استفاده  از فرصت ها در كنار استفاده بهينه از تمام امكانات و توان بالقوه دانشگاه و شهرستان و همچنين بكارگيري روش هاي نوين جهت افزايش كارائي و انگيزش كاركنان و اتخاذ تصميمات مهم با مشورت و مشاركت كاركنان و دادن فرصت به آنان براي بيان انديشه هاي خود موجب شده تا علي رغم كمبود ها و محدوديت ها و تنگناهاي مالي با خلاقيت و نو آوري و مسئوليت پذيري بيشتر كاركنان ضمن حفظ و ارتقاي شاخص هاي بهداشتي درماني موجب صرفه جويي اصولي ، كاهش هزينه هاي زائد و افزايش در آمد هاي مشروع و در يك كلام مديريت صحيح منابع و ارتقائ بهره وري گردد.

بهره وري در هر سيستم داراي اصول ، موانع و استراتژيهايي مي باشد كه با هدف گذاري مناسب نيل به آن دور از دسترس نمي باشد

 

الف- اصول بهره وري

1-      تمركز زدايي كه خود شامل سه بخش مي باشد

 1- 1 – تفويض اختيار     1-2-كاهش تصدي گيري      1-3- افزايش مشاركت

2-      اولويت بندي در استفاده بهينه از منابع اعم از انساني و پشتيباني

3-      دوري از مديريت فردي و استفاده از مديريت مشاركتي

4-      ارتقاء كيفيت فرآيند ها و بهبود روش فعاليت ها به شكلي كه در سازمان ايجاد پويايي نمايد و از روزمره  گي و ايستايي جلوگيري شود.

5-      استفاده از متدهاي علمي در فعاليت ها و دوري از مديريت سنتي و غير علمي در ماموريت هاي سازمان

ب- موانع بهره وري

1-    عدم آگاهي از مفاهيم و ارزش هاي بهره وري و عدم اعتقاد و باور به نتايج و فوائد بهره وري

2-    ترس از بعضي از نتايج بهره وري

3-    عدم شفاف سازي و استاندارد سازي فعاليت ها و ماموريت هاي  پرسنل درگیر   با  واحد

4-    بي توجهي به ابتكارات و پيشنهادات ساير رده هاي مديريتي و پرسنلی مراکز  در  واحد

5-    عدم اولويت بندي فعاليت ها و استفاده ناصحيح از منابع

6-    عدم استفاده از متدهاي علمي و روش هاي نو و جديد

ج-استراتژيها

1-    استفاده از تكنولوژي مناسب

2-    افزايش مهارت ها و ارتقاء كيفيت و انگيزه نيروي انساني

3-    نظارت و كنترل دقيق و مستمر

4-    مستند سازي و استفاده از شاخص هاي مقايسه اي عملكرد واحد ها به صورت دوره اي(3 ماهه ، 6 ماهه و يكساله)

5-    همسوسازي اهداف  واحد درآمد با اهداف سيستمي سازمان

6-    تعامل سيستميك مديريت با پرسنل به صورت منظم

7-    تشويق كاركنان به پژوهش و تحقيق در حوزه كاري خود

 

شبكه بهداشت ودرمان فیروزآباد  در راستاي مديريت صحيح منابع تلاش نموده است تا ضمن استفاده بهينه از لوازم مصرفي و تجهيزات و صرفه جويي ، هزينه هاي اين بخش را با اتخاذ تدابيري نظير موارد ذيل كاهش دهد .

1- تشويق و آموزش پرسنل در جهت صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع و انرژي

2- نظارت بر تهيه، توزيع  و مصرف لوازم و تجهيزات مصرفي

3- خريد لوازم مصرفي واحد هاي تابعه با كيفيت بالا كه عمر مصرفشان بيشتر مي باشد.

4- آموزش پرسنل جهت نگهداري صحيح و استفاده درست از تجهيزات تحويلي

5-  استفاده از مشاركت وكمك هاي مردمي  در تامين تجهيزات و لوازم مورد نياز واحد

6-  واگذاري خدمات بهداشتي درماني به بخش  غير دولتي

شبكه بهداشت ودرمان فیروزآباد با اتخاذ تدابير مناسب به شرح ذيل ضمن ارتقاء كمي و كيفي خدمات بهداشتي درماني موجبات افزايش در آمد ها را نيز فراهم نموده است.

1-    نظارت و پيگيري مستمر بر درآمد  مراکز  تابعه

2-    فراهم نمودن رضايت ارباب رجوع و ايجاد حس اعتماد به مراكز درماني دولتي در مردم

3-    فعال نمودن واحد هاي  دندانپزشكي ، داروخانه و تزريقات در مراكز بهداشتي درماني

4-    آموزش پرسنل به ويژه پزشكان مسئول مراكز بهداشتي درماني

5-    به حداقل رساندن كسورات بيمه

6-    برگزاري جلسات پرسش و پاسخ  مسئول درآمد شبکه با پرسنل درگیر

7- واگذاري خدمات بهداشتي درماني به بخش غير دولتي  همراه با نظارت و كنترل دقيق و مستمر

8- افزايش تعداد و حجم خدمات بهداشتي درماني در مراكز تابعه

9-تشويق كاركنان به پژوهش و تحقيق متناسب با فعاليتها و وظايف

10-انتخاب فردی به عنوان مسئول  درآمد در هر مرکز جهت کاهش کسورات بیمه ای

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-4-14 9:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ