واحد معاونت غذا ودارو

                                                  

  

معاونت غذا و داروی استان شامل 5 بخش مدیریتی به شرح ذیل می باشد :
- مدیریت نظارت بر مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
- مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر
- مدیریت آزمایشگاه مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
- مدیریت تحقیق و توسعه
- مدیریت امور اداری و مالی
عملکرد شبکه بهداشت و درمان درحوزه معاونت غذا و دارودر سه بخش مدیریتیذیل می باشد:
- مدیریت نظارت بر مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
- مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر
- مدیریت تحقیق و توسعه
شرح وظایف شبکه درحوزه معاونت غذا و دارو مدیریت نظارت بر مواد خوارکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی :
1-تحت پوشش قرار دادن کارخانجات و مراکز تولید ، فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری ، توزیع وعرضه مواد خوراکی و آشامیدنی
2-بازدید از کارخانجات تحت پوشش
3-هماهنکی با رئیس شبکه جهت انجام بازدید از کارخانجات تحت پوشش با حضور ایشان
4-نمونه برداری از موارد مذکور در کارخانجات تحت پوشش
5-پیگیری شکایات واصله تا حصول نتیجه
6-برگزاری جلسات بین بخشی
7-همکاری با بازرسان استانی در بارزسی مورد ( حسب ضرورت ) از مراکز تولید ، فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری و توزیع و عرضه مواد خوراکی و آشامیدنی
8-همکاری در اطلاع رسانی ،آموزش و صدور اعلامیه های لازم جهت بالا بردن آگاهی عمومی در خصوص سلامت مواد خوراکی و آشامیدنی
9-همکاری در ارزیابی دوره ای سطح ایمنی و سلامت مواد خوراکی و آشامیدنی
شرح وظایف شبکه درحوزه معاونت غذا و دارو مدیریت نظارت بر امور دارو:
1-رفع نواقص اعلام شده توسط بازرسان معاونت
2-پاسخدهی به مکاتبات معاونت
3-نظارت بر نحوه عملکرد مراکز ارائه خدمات داروئی شامل انبار داروئی بیمارستان و شبکه ، داروخانه های بخش خصوصی و دولتی اعم از مراکز بهداشتی ، درمانی شهری و روستائی ، بیمارستانهای دولتی خصوصی
4-تدارک داروهای مورد نیاز شهرستان از مراکز توزیع کننده داروهای خصوصی و دولتی
5-نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر بیمارستانی
شرح وظایف شبکه در حوزه معاونت غذا و دارو مدیریت تحقیق و توسعه R&D :
1-اموزش گروههای داروئی و غذائی
2-آموزش گروههای درمانی ( پزشک، دندانپزشک ، داروساز ، پرستار و ... )
3-تهیه مطالب کمک آموزشی بر اساس نیازهای عملی پزشکان ، داروسازان و سایر رده های مرتبط با حوزه غذا ودارو
4-ارتقاء فرهنگ عمومی مصرف غذا و دارو
5-پاسخگوئی به سوالات مرتبط با داروی شهروندان ،پزشکان ، داروسازان و سایر کادر پزشکی
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-26 20:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ