مبارزه با بیماریهای واگیر
 
وظیفه آن واحد مراقبت از بیماریهای واگیردار در راستای جلوگیری از اپیدمی و پاندمی ها وبحرانهای خانمان سوز و کاهش مرگ و میر و عوارض دیگر و همچنین کاهش هزینه های گزاف درمانی برای جامعه می باشد .
تعریف بیماریهای واگیر :بیماریهایی هستند که از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم از انسان ، حیوانات ، اشیاء و ... به افراد منتقل می شوند و به سرعت در جامعه انتشار پیدا می کنند که شامل بیماریهای زیر هستند :
هاری ، سالک ، کالاآزار سیاه زخم ، تب مالت ، فلج اطفال ، سرخک ، هپاتیت A , B, C ، ایدز ، سیفلیس ، سوزاک ، دیفتری ، کزاز ، سیاه سرفه ، تیفوئید ، وبا ، مالاریا ، سل ، مننژیت ، کیست هیداتیک ......
دو تعریف مهم در زمینه بیماریهای واگیر :
بیماریهای نوپدید:بیماریهای هستند که تا به حال در جهان وجود نداشته است در جهان انتشار پیدا کند و عامل آن کشف شود .
بیماریهای باز پدید : بیماریهایی هستند که قبلا" در جهان وجود داشته و ریشه کن یا کنترل شده است و موردی از آن در جهان پیدا نشود و بعد از سالها مجددا" در جهان شیوع پیدا کند.
گزارش تلفنی بیماریها :
بیماریهای هستند که در صورت مشاهده آنها بایستی بصورت تلفنی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش شود که شامل سرخک ، کزاز نوزادی ، دیفتری ، CCHF ، فلج شل حاد ، مننژیت ، هاری ، وبا ، تب راجعه ، طاعون ، مالاریا
شرح وظایف واحد:
الف) مراقبت بیماریهای واگیر :
1- بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان از طریق تکمیل فرم بررسی بیماریهای واگیر
2- شناسایی ، تشخیص و درمان بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان
3- تحت مراقبت قرار دادن 31 بیماری واگیردار در شهرستان
4- تهیه و تدارک داروهای مورد نیاز بیماران واگیر دار
5- بررسی اطرافیان و افراد در تماس با افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار
6- برقراری برنامه آنکال هاری در شهرستان در ساعات غیر اداری و پیگیری و واکسیناسیون افراد حیوان گزیده
7- هماهنگی بین بخشی ودرون بخشی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر
8- ترسیم نقشه اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان
9- شناسایی گروههای در معرض خطر بیماریها و انجام آزمایشات لازم
ب)واکسیناسیون:
1- تامین و توزیع واکسنهای مورد نیاز شهرستان در طول سال
2- واکسیناسیون روتین کودکان زیر 6 سال در طول سال
3- واکسیناسیون توام زنان 49-15 سال در طول سال
4- واکسیناسیون مننژیت سرباران در حال اعزام و زائرین عتبات عالیات در طول سال
5- واکسیناسیون توام زوجین در موقع ازدواج
6- تامین سرم ضد عقرب وضد مار و درمان افراد مار و عقرب گزیده
7- واکسیناسیون و سرم تراپی هاری افراد حیوان گزیده
انواع واکسن ها و جدول زمان بندی که بصورت روتین به کودکان تلقیح می شود :
سن
نام واکسن
بدو تولد
8- ب ث ژ فلج اطفال ( صفر ) ، هپاتیت اول
2 ماهگی
9- فلج اطفال اول ، ثلاث اول ، هپاتیت دوم
4ماهگی
10- فلج اطفال دوم ، ثلاث دوم
6 ماهگی
11- فلج اطفال سوم ، ثلاث سوم ، هپاتیت سوم
12 ماهگی
12- MMR (سرخک ، سرخجه و اوریون )
18 ماهگی
13- یادآور اول فلج اطفال و ثلاث
6-4ماهگی
14- یاد آور دوم ثلاث و فلج اطفال و MMR
ج) آموزش :
1- آموزش و بازآموزی پرسنل بهداشتی درمانی در طول سال
2- آموزش افراد مختلف جامعه در مورد بیماریها و واکسیناسیون
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 17:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ