عملكرد واحد بهداشت روان

 

* برگزاري دهها جلسه مشاوره تربيت كودك

* برگزاري دهها جلسه مشاوره ترك اعتياد

* برگزاري چندين جلسه خانواده درماني

* برگزاري جلسات متعدد مشاوره انفرادي

* انجام صدها مورد تست هوش

* انجام دهها مورد تست شخصيت

* ارزشيابي بي هوشي وشخصيتي از مدد جويان بهزيستي

* ارزشيابي رواني از متقاضيان احداث مهد كودك شهري و روستايي

* برگزاري صدها جلسه آموزشي جهت اقشار گوناگون از قبيل: پرسنل بهداشتي ، پرسنل ادارات، مدد جويان بهزيستي و كميته امداد وبنياد شهيد، بسيجيان ، رابطين بهداشت ، معلمين ، مشاورين ، دانشجويان، دانش آموزان دختر وپسر، مادران جوان ، پرسنل نيروي انتظامي ، پرسنل سپاه، پرسنل امدادي، مدد كاران بهزيستي، متقاضيان ازدواج، والدين دانش آموزان ، طلاب علوم ديني، خانواده بيماران رواني وعصبي، خانواده معتادين، بيماران ديابتي وفشار خوني ، و.......

 * ارجاع بيماران رواني- عصبي به مراجع تخصصي تر

* نظارت برفعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت به همراه تيم نظارت مركزبهداشت

* شركت در چندين جلسه ، سمينار وكارگاه آموزشي در مركز بهداشت شيراز

* تهيه مقالات مختلف علمي در قالب پمفلت و توزيع در ادارات ، مراكز وخانه هاي بهداشت وجامعه

* تهيه مقالات مختلف در زمينه بهداشت روان وچاپ در نشريات محل

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 17:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ