به لینک آموزش سلامت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد خوش آمدید.

                                                                                          

               frame522.jpg]         frame28.jpg]             frame23.jpg]
  
                  نیاز سنجی مبتنی بر شواهد           ارزشیابی مبتنی بر شواهد                      ارزشیابی ساختاری   
            frame27.jpg]             fr274.jpg]           frame24.jpg]

                    داوطلبان بسیج سلامت                   تربیت مربی در حوزه علمیه                       هفته سلامت

               frame25.jpg]                frame30.jpg]            frame528.jpg]         
            توانمندسازی آموزشی کارکنان                               پزشک خانواده                                 کتابخانه

                                                                           
             frame558.jpg]             frame26.jpg]          frame2011.jpg]
                           تولیدات رسانه ای                                 نظارت                                  آموزش همگانی 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-18 17:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ