مرکز بهداشتی درمانی شماره یک(شهید قلیچ اکبری) :

mrkz1.jpg]

اسامي كاركنان :

ردیف

نام ونام خانوادگي

مدرك

سمت

پست الکترونیک

1

نگهدار فيلبندي

ديپلم

مسئول مركز

 

2

فرحناز نوروزي

پزشك

پزشك بهداشت خانواده

 

3

فاطمه خلیلی

پزشك

پزشك بهداشت خانواده

 

4

سیده شیوا حسینی

دکتری دندانپزشک

دندانپزشک

 

5

اله داد نوروزي

كاردان

كاردان بهداشت محيط

 

6

حسين انصاريان

زيرديپلم

سريدار

 

7

سپهدار شهرياري

ديپلم

كاردان مبارزه بابيماريها

 

8

قهرمان گوركاني

زيرديپلم

 كاردان مبارزه بابيماريها

 

9

احمد محمودي

زيرديپلم

راننده

 

10

نيلوفرجعفرزاده

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

11

صديقه صراحي

ديپلم

بهيار

 

12

مرضيه نامجو

ديپلم

بهيار

 

13

حميراقهرماني

كاردان

كاردان تنظيم خانواده

 

14

نسرين رضايت

كاردان

كاردان مامايي

 

15

راحله شيدائي

كاردان

كاردان مامايي

 

16

زهراسلحشور

كاردان

مسئول داروخانه

 

17

حميده رستاقي

كاردان

كاردان بهداشت محيط

 

18

 پري هوشمند

 ديپلم

 بهيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز بهداشتی درمانی شماره دو :

 

اسامي كاركنان :

ردیف

نام ونام خانوادگي

مدرك

سمت

پست الکترونیک

1

سیداسماعیل هاشمی 

دندانپزشک

مسئول مركز

 

2

حميدرضامجاهد

پزشك

پزشك عمومی

 

3

مراداخبارفر

پزشك

پزشك عمومی

 

4

فاطمه منصوري

دیپلم

 بهیار

 

5

مجيدحيدري

كاردان

كاردان بهداشت محيط

 

6

عيمور گوركاني

زيرديپلم

بهيار

 

7

خاتون افسري

كاردان

كاردان بهداشت محيط

 

8

سهيلارضاقلي نژاد

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

9

ليلاتوانايي

كاردان

كاردان مامايي

 

10

زهراقهرماني

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

11

زينت زارعي

كاردان

كاردان مامايي

 

12

فاطمه صالحي

ديپلم

بهيار

 

13

 احمدروستا

زيرديپلم

سريدار

 

 

 

 

 

   مرکز بهداشتی درمانی شماره سه:

markaz_3.jpg]

اسامي كاركنان :

ردیف

نام ونام خانوادگي

مدرك

سمت

پست الکترونیک

1

هوشنگ غفاري فرد

ديپلم

مسئول مركز

 

2

افسانه رضایی

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

3

زهرا افراشته

بهيار

بهيار

 

4

درنا نجفي

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

5

معصومه صيادي

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

6

مهتاب جاور

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

7

نرگس كرمي

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

8

بلقيس گوهرزادگان

كاردان

كاردان بهداشت محيط

 

 

مرکز بهداشتی درمانی شماره چهار:

markz4.jpg]

اسامي كاركنان :

ردیف

نام ونام خانوادگي

مدرك

سمت

پست الکترونیک

1

معصومه سروري

كاردان

مسئول مركز

 

2

فريده آژگان

كاردان

مامايي

 

3

خديجه كرمي

 كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

4

شهلا جوكار

ديپلم

بهيار

 

 

پایگاه بهداشتی  شماره یک :

payagah.jpg] 

اسامي كاركنان :

ردیف

نام ونام خانوادگي

مدرك

سمت

پست الکترونیک

1

 

فاطمه ابراهیمی

کاردان

مسئول مركز وکاردان تنظیم خانواده

 

2

زهراربیعی

کاردان

ماما

 

 

مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی میمند:

 

markaz_m.jpg]

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگي

مدرك

سمت

پست الکترونیک

1

بابک بهرامی

كاردان

مسئول مركز

 

2

اسماعیل مظاهری

دکتری

پزشک عمومی

 

3

مریم پوراکرمی

دکتری

پزشك بهداشت خانواده

 

4

مرضیه هنردار

دکتری

پزشک عمومی

 

5

سمیه دانش منش

دکتری

پزشك بهداشت خانواده

 

6

علی محمدحسن آهنگری

دکتری

 پزشک عمومی

 

7

علیرضا افگانه

ديپلم

 مبارزه بابيماريها

 

8

صفورابهمنی نژاد

کاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

9

محمدراستی

كاردان

 كاردان آزمایشگاه

 

10

فاطمه کرمی

كاردان

كاردان آزمایشگاه

 

11

نزهت حسن زاده

ديپلم

بهيار

 

12

رضا عباسی

ديپلم

بهيار

 

13

امیدحیدری

كاردان

متصدی پذیرش

 

14

مرضیه فروردین

كارشناس

كارشناس  مامايي

 

15

الهام قاسمی

كاردان

كاردان مامايي

 

16

حسین قربانزاده

 کاردان

مبارزه بابيماريها

 

17

حمیده نگهبان

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

18

فاطمه ساده میمندی

کارشناس

مسئول داروخانه

 

 19

سیاوش هادی زاده

ديپلم

بهيار

 

 20

سمیه مقدم

کاردان

كاردان مامايي

 

 21

بانوزمان عیدی پور

ديپلم

بهیار

 

 22

عبدالحسن معبودی

زیردیپلم

سریدار ونگهبان

 

 23

مریم مومنی

کاردان

كاردان مامايي

 

 24

حمیداسدی

دیپلم

راننده

 

 25

صمدجعفری

دیپلم

راننده

 

 26

سیدناصرفقیری

زیردیپلم

سریدار ونگهبان

 

 27

قهرمان سیفی

زیردیپلم

سریدار ونگهبان

 

28

سوسن گورکانی

کارشناس

پرستار

 

29

سیدرضا رضوی

زيرديپلم

بهیار

 

 

 
 makaz2.jpg]
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-25 12:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ