مراکز بهداشتی درمانی شهرستان فیروزآباد

 

 

ردیف

 

نوع مرکز     

 

                                   شهری - روستایی

خانه هاي بهداشت

تحت پوشش

تلفن

كل جمعيت

روستاهاي

قمر

 

فاصله

تامركز

1

مركز بهداشتي درماني شماره يك

*

 

 

 

6229013

19040

 

0

2

مركز بهداشتي درماني شماره دو

*

 

 

6225158

13200

 

0

3

مركز بهداشتي درماني شماره سه

*

 

 

6229180

22758

 

0

4

پايگاه  بهداشتي شماره يك

*

 

 

6224645

5126

 

0

5

مركز بهداشتي درماني ميمند

*

 

 

07126462007

10498

 

40

دقيقه

6

مركز بهداشتي درماني روستایی دادنجان

 

*

3

 

1832

 

45

دقيقه

7

مركز بهداشتي درماني روستایی جوكان

 

*

11

 

8058

6

25

 دقيقه

8

مركز بهداشتي درماني روستایی جايدشت

 

*

7

6324218

11789

 

5

دقيقه

9

مركز بهداشتي درماني روستایی كي زرين

 

*

9

 

11032

3

15

 دقيقه

10

مركز بهداشتي درماني روستايي ميمند

 

*

4

07126463206

6774

 

40

دقيقه

11

مركز بهداشتي  درماني روستايي شماره يك

 

*

7

07126229013

8052

 

0

                                                          

 

 

 

وظایف پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی درمانی

   

 • پذیرش بیماران
 • کنترل و پیگیری اجرای برنامه های تنظیم خانواده
 • دسته بندی اطلاعات و آمارها
 • همکاری با گروههای اعزامی از مرکز بهداشت
 •  مشارکت در فعالیتهایآموزشی
 • اعزام تیمهای سیار
 • آموزش چهره به چهره
 •   انجام بخشی ازآزمایش هایپاراکلینیکی
 • مراقبت زنان باردار نیازمند به مراقبت های ویژه که از خانه های بهداشت ارجاع می شوند
 • گذاردن آی . یو . دی برای زنان داوطلب معرفی شده از خانه های بهداشت
 • تهیه پاپ اسمیر از زنان واجد شرایط برای غربالگری زنان در معرض خطر سرطان دهانه رحم
 • معرفی داوطلبان بستنلوله ها به کلینیک های تخصصی سیار یا بیمارستان شهر
 • بازدید از مدارس و سنجش سلامت دانش آموزان
 • نظارت بر غربالگری دانش آموزان مدارس
 •  آموزش و اجرای برنامههای بهداشت دهان و دندان
 • غربالگری کارگران کارگاهها و کارخانه ها
 • کارهای مقدماتی برای دریافت کارت تندرستی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی کی زرین :

 

kayz.jpg]

 

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگي

مدرك

سمت

پست الکترونیک

1

عبدالحمید رزمی

دیپلم

مسئول مركز

 

2

مهدی رحمتی

پزشك

پزشك بهداشت خانواده

 

3

بهروز نامور میمندی

پزشك

پزشك بهداشت خانواده

 

4

آذرشیخی

كاردان

کاردان مامایی

 

5

زهراجمشیدی

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

6

حبیب اله مسیح پور

ديپلم

راننده

 

 7

احمد محمودی

دیپلم

راننده

 

 
 
 
 
 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی جایدشت :

 

jayd.jpg]

 

 

 
 

ردیف

نام ونام خانوادگي

مدرك

سمت

پست الکترونیک

  1

ارژنگ رضاخانی

پزشك

مسئول مركز

 

2

فرانک فرساد

پزشك

پزشك بهداشت خانواده

 

3

محمد بصیری

پزشك

پزشك بهداشت خانواده

 

4

 امیدرضا آژ

پزشك

 پزشك بهداشت خانواده

 

5

 محمدبصیری

پزشك

 دندانپزشک

 

6

مریم طالع

كاردان

كاردان بهداشت خانواده

 

7

حسن پورزارعی

ديپلم

بهيار

 

8

سیف اله رحمانی کشکولی

دیپلم

بهیار

 

9

غلامحسین دهقان

كاردان

كاردان مبارزه بابیمایها

 

10

محمدعلی امیدیان

كاردان

كاردان بهداشت محیط

 

11

شهربانوگوهری مطلق

كاردان

كاردان مامایی

 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                 مرکز بهداشتی درمانی روستایی جوکان :                                

 

javak.jpg]

 

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگي

مدرك

سمت

پست الکترونیک

1

علی علیزاده

ديپلم

مسئول مركز

 

2

داریوش کمالی

پزشك

پزشك بهداشت خانواده

 

3

 ابوطالب جوکار

 پزشك

پزشك بهداشت خانواده

 

4

احمدعباسی کشکولی

كاردان

كاردان مبارزه بابیماریها

 

5

جلال اکبری

زيرديپلم

کمک بهيار

 

6

لیلا روستا

كاردان

کاردان مامایی

 

7

ایرج زمانی

زيرديپلم

نگهبان

 

8

فریدون جهانپناه

زيرديپلم

سریدار

 

9

مصطفی عالی

کاردان

کاردان آزمایشگاه

 

10

خدیجه کوهستانی

كاردان

مبارزه بابیماریها

 

11

لشکر بهرام پور

دیپلم

متصدی داروخانه

 

12

خلیل رضائی

دیپلم

متصدی پذیرش

 

13

مهدی کمالی

دیپلم

راننده

 

 

 

 

 

 

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی دادنجان :  

 

 markaz_d.jpg]

 

 

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگي

مدرك

سمت

پست الکترونیک

1

سینا رحمانی

پزشك

مسئول مركز

 

2

مژده غضنفری

كاردان

کاردان بهداشت خانواده

 

3

عین اله میرشکاری

دیپلم

نگهبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-25 12:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ