اورژانس   115 ((اورژانس پيش بيمارستاني ))

 

امروزه در سيستم EMS پيشرفته مراقبت از بيمار از صحنه حادثه اغاز مي گردد و EMS بخشي از يك سيستم زنجيره اي در امر مراقبت از بيمار است كه از زمان وقوع حادثه يا بيماري تا بازتواني و مرخصي بيمار ادامه مي يابد .

وقتي فردي دچار بيماري يا حادثه مي شود به آساني از طريق تلفن به EMS دسترسي دارد و نياز او به سرعت پاسخ داده شده و از مراقبتهاي اورژانس با كيفيت بالا توسط افراد حرفه اي آموزش ديده برخوردار خواهند شد .

اقدامات پيش بيمارستاني در كاهش مرگ و مير بيماران از اهميت بالايي برخوردار است.

امروزه سيستم EMS از يك سيستم كه صرفاً كار بلند كردن و رساندن بيمار به بيمارستان را انجام مي داده است تبديل به سيستمي شده است كه در صحنه حادثه و در مسير حركت به سمت بيمارستان مراقبتهاي اورژانسي حياتي به بيمار ارائه مي دهد .

شيوه استفاده از سيستم EMS تلفن 115 مي باشد .

تكنسينهاي اورژانس بايد با احتياط رانندگي نموده و براي جلوگيري از تصادفات جوانب احتياط را رعايت كنند .

بايد خود را از نواحي پر ترافيك ، نشت مواد سوختني ، اتش سوزي ، خروج مواد شيميايي ، وجود اشعه و .. دور نمايند وارد صحنه هاي شلوغ و بي ثبات مانند صحنه جنايت ، گروگانگيري و آشوب نشوند مگر اينكه تحت كنترل پليس باشد .

 

 

تكنسين اورژانس :

 معمولاً مرد و داراي مدرك كارشناس پرستاري ، كاردان هوشبري ، كاردان فوريتهاي پزشكي يا بهيارب مي باشد كه شركت و قبولي در آزمونهاي ورودي و گذراندن دوره آموزشي لازم در پايگاههاي اورژانس مشغول بكار مي گردد .

  

 

 

امدادگر :

داراي مدرك ديپلم يا بالاتر بوده كه پس از شركت و قبولي در آزمونهاي ورودي  و گذراندن آموزش لازم در پايگاههاي اورژانس مشغول بكار مي گردد .

 

 

اپراتور:

 معمولاً زن و داراي مدرك كارشناسي پرستاري مي باشد كه پس از شركت در ازمون مشغول به كار مي شوند .

 

 

 

در صورت بروز حادثه يا بيماري در دو وضعيت زير مي توان از خدمات اورژانس 115 استفاده نمود :

 

1-در صورت عدم دسترسي سريع به خدمات درماني ممكن است حيات بيمار تهديد شده يا دچار عوارض غير قابل جبران گردد مانند بيماريهاي قلب و عروق ، مشكلات مغزي حاد ، خونريزي ها ، مشكلات تنفسي ، مسمويتها و ...

2-انتقال بيمار نياز به شيوه خاصي دارد مانند استفاده از تجهيزات خاص جهت ثابت سازي اندامهاي آسيب ديده بيمار مانند و ضربه ها بخصوص شكستگي ها

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-1 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ