نام دانشگاه علوم پزشکیآدرس وب سایت
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ياسوجhttp://www.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اهوازhttp://www.aums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانhttp://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مازندرانhttp://www.mmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي همدان http://www.umsha.ac.ir
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز http://www.sums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان http://www.mui.ac.ir
  دانشگاه علوم پزشكي ايلام http://www.medilam.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم http://www.jums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار http://www.medsab.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله http://www.bmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كاشان  http://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گلستان http://www.golestanseminar.ir
 
 دانشگاه علوم پزشكي گنبد http://www.gmu.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي كرمان http://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گيلانhttp://www.gums.ac.ir
مركز پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايرانhttp://www.imsrc.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تبريزhttp://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايرانhttp://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اردبيلhttp://www.arums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي قزوينhttp://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گرگانhttp://www.golestangums.ir
دانشگاه علوم پزشكي اراكhttp://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سمنانhttp://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مشهدhttp://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهhttp://www.kums.ac.ir
موسسه سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهرانhttp://www.cancer-institute.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بيرجندhttp://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي فساhttp://www.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه خدمات پزشكي و بهداشتي اصفهانhttp://www.iumhs.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانhttp://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زاهدانhttp://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كردستانhttp://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تهرانhttp://www.tums.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشكي زنجان http://www.zums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-23 12:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ