pdf.jpgنمودار جریان کارو فرآیندهای اختصاصی اصلی 

             نمودار جریان کارو فرآیندهای اختصاصی اصلی

 
فرم شماره 4
 
فرم اطلاعاتی ارزشیابی عملکرد در حیطه فرایندهای اختصاصی واحدهای ستادی، بیمارستانی، درمانگاهی و دانشکده در سال 93
 
ردیف
عناوین فرایندهای ارتقا یافته اختصاصی (اصلی)
اقدامات استراتژیک و برجسته در نتیجه ارتقا و اصلاح فرایندها
 
 
1
گزارش مراقبت بیماران دیابتی و پرفشاری خون
 
2
مراقبت های پیش از بارداری
 
3
پیشگیری و کنترل بیماری تب مالت
 
4
تهیه آمارهای جمعیتی
 
5
انجام معاینات قبل از استخدام
 
6
بازدید روتین توسط بازرسین بهداشت محیط
 
7
پرداخت حقوق همکاران روستایی
 
8
مراقبت بیماران روانی- عصبی
 
9
توزیع جیره مادران باردار
 
10
آموزش بلوغ در مدارس
 
11
ارزشیابی جلسات آموزشی
 
12
فرایند HbA2 وازدواج
 
13
انجام آزمایش راپید مرفین
 
14
صدور پروانه بهره برداری
 
15
بازآموزی ماهانه بهورزان
 
16
ثبت پیشنهاد توسط پیشنهاد دهندگان در سایت شبکه
 
17
ثبت مرخصی پرسنل
 
18
پرداخت ماموریت
 
19
ارسال پیامک از سامانه پیام کوتاه
 
20
خرید کالا
 
21
ثبت نامه های مراجعین دبیرخانه جهت انجام ازمایشات طب کار وعدم اعتیاد
 
22
لیست برداری اموال
 
23
صدور یا تمید پروانه مطب
 
24
انجام معاینات دامداران
 
25
انجام معاینات کشاورزان 
 
26
فرایند خودآزمایی سینه
 
27
فرآيند پاپ اسمیر
 
28
فرایند مکمل یاری کودکان زیر دو سال
 
29
فرایند کلرسنجی آب آشامیدنی
 
30
فرآيند فشار خون بالا
 
31
ارتقاء فرایند تنظیم دمای یخچال واکسیناسیون
 
32
فرایند ارتقاء واکسیناسیون
 
33
مراقبت بیماران فشارخون توسط پزشک
 
34
بولتن کردن هفته نامه صدای شرق و قاموس
 
35
فرایند ارجاع پرونده های ماده 688 (تهدید علیه بهداشت عمومی)
 
36
فرایند آموزش سالمندان
 
آدرس سایت مرکز:  http://firoozabad.sums.ac.ir
تایید مسوول مستندسازی: صادق کرمی دارنجانی
تایید رئیس/ مدیر واحد: دکتر خدابخش چگینی
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-21 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ