نتایج حاصله از 4 فرایند برتر ارتقاء یافته در سال 1396 در شهرستان فیروزآباد

مستندات (ACT)
نتایج حاصله از ارتقاء فرایند
عنوان فرایند ارتقاء یافته
ردیف
ارتقا موجب عدم مراجعه حضوری پرسنل متقاضی جهت ثبت نام دوره آموزشی صرفه جویی در مصرف کاغذ و زمان و و انرژی میگردد و درخواست پرسنل   در زمان کمتر با کیفیت بهتر و مدیریت بهتر صورت میپذیرد
فرایند ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان
1
ارتقا موجب رسیدن به اهداف مشترکه دوارگان شبکه بهداشتوتامین اجتماعی،رضايتمندي ارباب رجوع ، وارتقای سطح سلامت مراجعین وشناسایی ودستیابی آسان به افراد معاینه شده می گردد.
 
فرایند انجام معاینات قبل از استخدام بیمه شدگان تامین اجتماعی
2
ارتقاء موجب کوتاه شدن زمان ، رویت تردد بلافاصله پس از تایید مدیریت و رفع اشکال فوری و اطلاع فوری فرد از وضعیت حضور وغیاب خود گردیده است ودرنهایت به نفع کل پرسنل و مرکز وسیستم می باشد0
 
ارتقاء فرایند سامانه حضور و غیاب مرکز شهری میمند
3
ارتقا موجب  افزایش تعداد کمیته های برگزار شده گردیده که این باعث کاهش هزینه برای ارباب رجوع و صرف وقت کمتر برای کارشناسان ستادی و ارباب رجوع می شود.همچنین ازهدررفتن وقت جلوگیری می گردد.
 
ارتقاء فرایند بستن لوله (توبکتومی) در زنان شهرستان فیروزاباد
4
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-21 10:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ