بهداری سابق

 

درسال 1326 اولین درمانگاه بهداری درشهر فیروزآباد شروع به فعالیت کرد.

اولین پزشکان این شهر آقای دکتر ذبیهی،دکتر شمتوپ ،دکتر ملک نیا، دکتر آل منصورودکتر آموزگار بودند علیرغم محرومیت این شهر وکمبود شدید امکانات کماکان این درمانگاه فعال وبه مرور زمان  واحدهایی چون  داروخانه وتزریقات وپانسمان مشغول فعالیت بوده اند وعملهای کوچک نیز انجام می شده است.درحال حاضر با اختصاص هزینه هایی این ساختمان به مرکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی شماره یک تبدیل گشته ودرخدمت مردم این شهر می باشد.

 

img_b_old.jpg]

 

 

 

 

 

 

 

اولین بیمارستان فیروزآباد

در سال  1340   پس ازاختصاص زمین با همیاری افراد خیر ساختمان این بیمارستان به بهره برداری رسید.اولین کسانی که دراین قسمت کار می کرده اند شامل آقای دکتر گاندی ،دکتر سازگار, دکتر کسرائیان وتعدادی افراد بومی بوده اند.در سال 1358 کلینیک تخصصی افتتاح گردید ودر سالهای بعد با همیاری مردمی توسعه یافته مرکز مراقبتهای قلبی نیز ساخته شد.در سال   1378        همزمان با احداث بیمارستان جدید تامین اجتماعی (تعداد100 تخت ثابت) وانتقال آن به دانشگاه علوم پزشکی کلیه واحدهایی بیمارستان قدیمی به جدید منتقل شد وعملا اولین بیمارستان فیروزآباد غیر فعال گردید.

 

 

 

شبکه بهداشت ودرمان ومرکز بهداشت شهرستان فیروزآباد

 

در سال  1364 ساختمان این شبکه احداث گردید و دارای دو ساختمان جدا از هم وواحد های مختلف اداری ودرمانی همچون حسابداری ،روابط عمومی ، امین اموال، و.. واحد مبارزه بابیماریهای واگیر ازقبیل مالاریا،تب مالت، حصبه و.. واحد تنظیم خانواده،آموزش سلامت مشغول فعالیتند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ